Om Qrev

Vår revisionsbyrå bygger på lokala förtroenden och vi vill ge våra kunder förutsättningar att skapa en hållbar tillväxt. En närmare revisionsbyrå.

qrev

Din närmaste revisionsbyrå

Grundarna av Qrev har sitt sitt ursprung från PwC. Under våren 2021 tog PwC beslut om att avveckla sin revisions- och rådgivningsverksamhet i Dalarna. Efter att ingått i ett avtal med PwC så överläts hela revisions- och rådgivningsverksamheten i Dalarna till det nystartade bolaget Qrev. Så från dag ett var vi Dalarnas största och ledande revisionsbyrå.
 
Bolaget grundades och ägs idag av auktoriserade revisorer med stor erfarenhet av revision och rådgivning. Vi bygger vår verksamhet på lokala förtroenden, kvalitet och trygghet.
 
Q:et i vårt namn står för Kvalitet (Quality) och Jämställdhet (Equality). Vår symbol, ett förstoringsglas, symboliserar vår granskande roll som revisorer men är också en symbol för att vi som fristående bolag kan arbeta närmare våra kunder. Bolaget har per 1 januari 2022 37 anställda.
 

Registrerat revisionsbolag

 
Sedan 1 november 2021 är Qrev AB ett registrerat revisionsbolag.
 

Vision: Qrev – en närmare revision

Qrev tillhandahåller tjänster inom revision- och rådgivning. Vår vision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen där villkor och möjligheter är lika för alla anställda. Som den ledande leverantören av revisionstjänster och affärsrådgivning i Dalarna och Hälsingland tar vi vårt samhällsansvar genom att alltid verka för hållbarhet och oberoende i vår leverans.

Qrev finns just nu på sex orter i Dalarna, Hälsingland och Uppland: Mora, Leksand, Falun, Avesta, Söderhamn och Uppsala.