Corporate Finance

Inom Corporate Finance erbjuder Qrev kvalificerad rådgivning i samband med företagstransaktioner och företagsvärderingar.
corporate finance

Qrev kan hjälpa dig

Qrev erbjuder kvalificerad rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, bolagsförsäljning, företagsförvärv, sammanslagningar och företagsvärdering. Vi biträder dig genom hela processen vare sig du vill sälja ditt företag eller förvärva ett annat. Kanske har du funderat på att låta dina barn eller en anställd ta över verksamheten, ett så kallat generationsskifte? Då vägleder vi er från start till mål så att skiftet blir det bästa möjliga för alla parter.

 

Både kunskap & erfarenhet

 

Det sker allt för många företagstransaktioner utan bra rådgivning, speciellt när någon av parterna vill ha ett snabbt avslut. Ett fel i en sådan viktig affär är oerhört svårt att rätta till i efterhand. En dålig rådgivning kan ge skattekonsekvenser långt senare som kan göra affären onödigt dyr för både köpare och säljare. Här behövs både kunskap och erfarenhet, något som vi på Qrev med stolthet kan erbjuda. För att leverera rätt kompetens i rådgivningen använder vi ibland externa specialister från vårt nätverk.

Tjänster inom Corporate Finance:

  • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
  • Rådgivare i samband med företagsförvärv
  • Företagsvärdering
  • Finansiell Due Diligence
  • Kapitalanskaffning
  • Rådgivare inom generationsskiften av företag

Kontaktuppgifter

Thomas Ericson

Ansvarig
Corporate Finance

thomas.ericson@qrev.se
0732 – 096 520

 

Björn Thorén 

Rådgivare

Corporate Finance

bjorn.thoren@qrev.se
010-212 46 02

 

Lisa Hansson 

Rådgivare

Corporate Finance

lisa.hansson@qrev.se
010-212 53 33

 

Konsta Sutinen

Rådgivare

Corporate Finance

konsta.sutinen@qrev.se
010-424 6248

Nyheter från Corporate Finance