Rådgivning

Med våra tjänster får ni en god kvalitetssäkring för alla intressenter och en erfaren partner som kan ge er värdefulla råd i de flesta företagsfrågor.
rådgivning

Qrev kan hjälpa dig med rådgivning i Dalarna, Hälsingland och Uppsala.

Ibland stöter man på problem i sitt företagande och kan behöva ett gott råd. Hos oss kan du tryggt ställa dina frågor och lita på att få ett relevant svar. Oavsett om det handlar om hjälp med deklarationen eller en komplicerad omstrukturering i ägandet lovar vi att ta dina funderingar på stort allvar.

 

Tidig rådgivning

 

Den bästa rådgivningen är den vi kan göra i ett tidigt skede, innan ett eventuellt problem vuxit sig allt för stort. Då har vi större möjligheter att ge snabb och effektiv vägledning och en värdeskapande riktning i företagandet. Kanske hittar vi en skattemässigt dold tillgång eller upptäcker ett misstag som kan bli kostsamt om det inte rättas till.

 

I alla skeenden

 

Uppstart, utveckling, drift eller avveckling – oavsett var företaget befinner sig så dyker det upp frågeställningar som behöver snabba och konkreta svar. Ibland behövs bara en mindre justering medan det andra gånger krävs en rejäl förändring. Vi på Qrev har stor erfarenhet av rådgivning i företagandets alla skeenden. Våra team är engagerade, kompetenta och har hög tillgänglighet.

 

Samarbetar med specialister

 

Vi är självständiga och oberoende men samarbetar ibland med andra aktörer när det gäller juridisk och skattemässig rådgivning som kräver specialistkompetens. Vi erbjuder inte färdiga paketlösningar utan anpassar rådgivningen till den enskilda kundens unika och specifika behov.

Rådgivningstjänster:

  • Bolagsbildningar
  • Ta in delägare
  • Utdelningsrådgivning inklusive avstämning av löneuttag
  • Likviditetsplanering, Budget och investeringskalkyler
  • Koncernstrukturering
  • Generationsskifte
  • Due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser
  • Frågor om skatt och deklarationer.