Våra tjänster

Med våra tjänster inom revision, rådgivning och corporate finance får ni en god kvalitetssäkring för alla intressenter och en erfaren partner som kan ge er värdefulla råd i de flesta företagsfrågor.,

Revision

Revision handlar om så mycket mer än bara siffror. Vi på Qrev vet vikten av att förstå ert företag och era processer för att kunna genomföra en kvalitativ revision där produkten är mer än en revisionsberättelse. Vi har lång erfarenhet av revision och genomför revisioner med högt engagemang och stort ansvar, vi granskar räkenskaperna på ett oberoende och professionellt sätt.

Revisionstjänster:

 • Lagstadgad revision
 • Frivillig revision
 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med intyg och liknande uppdrag

Rådgivning

Oavsett vart i ditt företagande ni befinner er har vi på Qrev lång erfarenhet av rådgivning för såväl ägare som företag. Vi finns för er i uppstart, drift och avveckling – vi vet att frågorna kan vara många. Vi har även ett kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Rådgivningstjänster:

 • Bolagsbildningar
 • Ta in delägare
 • Utdelningsrådgivning inklusive avstämning av löneuttag
 • Likviditetsplanering, Budget och investeringskalkyler
 • Koncernstrukturering
 • Generationsskifte
 • Due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser
 • Frågor om skatt och deklarationer

Corporate Finance

Inom Corporate Finance erbjuder Qrev kvalificerad rådgivning i samband med företagstransaktioner och företagsvärderingar. Vi hjälper ägare och dess företag med de flesta typer av rådgivning i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar. Qrev är med er i delar av eller hela transaktionskedjan. För att leverera kvalitet i rådgivningen använder vi ibland externa specialister från vårt nätverk.

Tjänster inom corporate finance:

 • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
 • Rådgivare i samband med företagsförvärv
 • Rådgivare i samband med företagsöverlåtelse
 • Företagsvärdering
 • Finansiell Due Diligence