Revision

Vi på Qrev vet vikten av att förstå ert företag och era processer för att kunna genomföra en kvalitativ revision.
revision

Qrev kan hjälpa dig med revision i Dalarna, Hälsingland och Uppsala

En revision kan liknas vid en besiktning av ditt företag. Vi checkar av att företagets räkenskaper är korrekta och att rutiner är ändamålsenliga. På så sätt minimerar vi eventuella risker och ökar möjligheten för dig och ditt företag att nå uppsatta mål.

 

Över 400 år av revision

 

Med oss köper du trygghet. Vi har stor kunskap och erfarenhet, närmare bestämt över 400 års samlad kompetens. Vi kan revision helt enkelt och vi vill alltid bolagets bästa. Vi har ett ansvar i vår yrkesroll – mot bolaget men även mot bolagets intressenter och gällande lagstiftning. Vi på Qrev vet vikten av att förstå just ditt företag med tillhörande processer för att kunna genomföra en kvalitativ revision där resultatet är mer än bara en revisionsberättelse. Att anlita en revisor hos oss ska också vara värdeskapande.

 

Närhet & engagemang

 

Något vi lärt oss är att kunder inte bara efterfrågar kvalitet i revisionsuppdraget. Viktigt är också engagemang och närhet och vi samverkar alltid nära företagsledningen. Vi går på djupet där det behövs men gör för den skull inte saker i onödan. Vi förstår vikten av en tät dialog och rapporterar – muntligt eller skriftligt – direkt när vi upptäcker en avvikelse eller felaktighet.

 

Revision i framkant

 

På relativt kort tid har revisionsbranschen gått från arbete med papper och penna till innovativa lösningar som AI-instrument vid granskning där jämförelser går sekundsnabbt. Felaktigheter och misstag som beror på den mänskliga faktorn är därmed ett minne blott. Vi på Qrev ligger långt fram när det gäller digitala lösningar och har avtal med ledande leverantörer. Det kommer dig som kund till godo. Du får tillgång till ett engagerat och kompetent team som genomför revisionsuppdraget med hög kvalitet och med hjälp av de senaste verktygen. Kort sagt – en affärspartner i framkant.

Revisionstjänster:

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg och liknande uppdrag