Företagsmäklare

Qrev tillhandahåller tjänster inom revision och rådgivning. Vår vision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen där villkor och möjligheter är lika för alla anställda

corporate finance

Företagsmäklare i Uppsala, Gävle och Falun

Behöver du företagsmäklare? Vi på Qrev är mer än gärna din företagsmäklare och hjälper ägare av företag att hitta den bäste nye ägaren till sina företag. Vi hjälper till som projektledare och rådgivare genom hela försäljningsprocessen fram till och med undertecknat överlåtelseavtal. Vi kan även hjälpa potentiella köpare att identifiera lämpliga företag att förvärva samt bistå med rådgivning och projektledning fram till genomfört förvärv. Med vår rådgivning undviker du potentiella fallgropar och vi hjälper dig att få de bästa villkoren ur ett helhetsperspektiv vare sig du säljer eller köper ett företag.

 

Vi på Qrev kan också erbjuda ytterligare tjänster som skatterådgivning eller redovisningsteknisk rådgivning i samband med överlåtelsen.

Vi som företagsmäklare i Uppsala, Gävle och Falun

Vi som företagsmäklare i Uppsala, Gävle och Falun fungerar som en källa till råd och vägledning för köpare och säljare genom att utnyttja vår erfarenhet och sakkunskap om företagsöverlåtelser. På det hela taget är Qrev en tillgång för både köpare och säljare vid försäljning av ett företag. Genom att ha en erfaren företagsmäklare i Uppsala, Gävle och Falun vid din sida kan du vara säker på att din företagsöverlåtelse får de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrik – samtidigt som du får professionell rådgivning genom hela processen!

Det som vi på Qrev gör är bland annat:

 • Projektledning och rådgivning ur ett helhetsperspektiv genom hela överlåtelseprocessen.
 • Insamling av finansiell och operativ information om målföretaget
 • Utarbetande av en professionell och informativ företagsbeskrivning
 • Marknadsföring av företaget till potentiella köpare
 • Utvärdera potentiella köpare utifrån deras möjliga synergier och köpförmåga
 • Rådgivning vid förhandling om villkoren för överlåtelsen .
 • Säkerställa konfidentialitet under hela försäljningsprocessen
 • Rådgivare vid upprättande av avtal.
 • Som projektledare säkerställa löpande kommunikation mellan alla parter som är involverade i försäljningen.

Tjänster inom Corporate Finance:

 • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
 • Rådgivare i samband med företagsförvärv
 • Företagsvärdering
 • Finansiell Due Diligence
 • Kapitalanskaffning
 • Rådgivare inom generationsskiften av företag

Kontaktuppgifter

Thomas Ericson
Rådgivare
Corporate Finance,
Uppsala

thomas.ericson@qrev.se 0732 – 096 520

Om Qrev

Vår revisionsbyrå bygger på ett åtagande att leverera personliga tjänster där även företagsvärdering ingår och råd som är skräddarsydda för var och en av våra klienters unika omständigheter. Våra erfarna medarbetare använder sina specialiserade kunskaper och sin expertis för att ge våra kunder möjlighet att fatta sunda affärsbeslut och skapa hållbar tillväxt. Vårt team tar sig tid!

Vi har kontor på följande orter:

 • Uppsala
 • Falun
 • Söderhamn
 • Mora
 • Leksand
 • Avesta