Företagsvärdering

Qrev tillhandahåller tjänster inom revision och rådgivning. Vår vision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen där villkor och möjligheter är lika för alla anställda

corporate finance

Företagsvärdering i Dalarna, Uppsala och Hälsingland

Vi vill tillgodosedda med kompetens för att utföra kvalificerade värderingar åt företag i Dalarna, Uppsala och Hälsingland. Vi använder värderingar med olika metoder som kassaflödesvärdering, relativvärdering och substansvärdering anpassade för den värdering vi ska utföra. Vi utför värderingar av aktier, rörelser, fastigheter eller andra tillgångar och tar hänsyn till varje värderingsuppdrags speciella förutsättningar.

Vi förstår hur värdefullt det är för företagsledare att få en objektiv bedömning av sitt företags värde. En värdering kan användas för att vägleda viktiga strategiska beslut, t.ex. att sälja företaget eller anskaffa kapital. Därför är vi noga med att säkerställa kvaliteten i våra värderingsberäkningar.

Vi har åtagit oss att leverera endast tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Våra erfarna rådgivare är väl insatta i för- och nackdelar med olika värderingsmetoder. Vi strävar efter att bidra med så bra beslutsunderlag som möjligt så att våra kunder kan fatta rätt beslut om strategier och framtida satsningar som kan leda till att deras företag kan uppnå sin fulla potential.

Revision

Qrev, som jobbar med rådgivning och revision, fokuserar på att ge sina kunder de resurser och den vägledning som krävs för att tillhandahålla en adekvat värdering för företag. Våra erfarna revisorer och rådgivare kan hjälpa dig att navigera genom affärsvärldens komplexitet, från skatter till företagsöverlåtelser och företagsvärderingar.

Tjänster inom Corporate Finance:

 • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
 • Rådgivare i samband med företagsförvärv
 • Företagsvärdering
 • Finansiell Due Diligence
 • Kapitalanskaffning
 • Rådgivare inom generationsskiften av företag

Kontaktuppgifter

Thomas Ericson
Rådgivare
Corporate Finance,
Uppsala

thomas.ericson@qrev.se 0732 – 096 520

Om Qrev

Vår revisionsbyrå bygger på ett åtagande att leverera personliga tjänster där även företagsvärdering ingår och råd som är skräddarsydda för var och en av våra klienters unika omständigheter. Våra erfarna medarbetare använder sina specialiserade kunskaper och sin expertis för att ge våra kunder möjlighet att fatta sunda affärsbeslut och skapa hållbar tillväxt. Vårt team tar sig tid!

Vi har kontor på följande orter:

 • Uppsala
 • Falun
 • Söderhamn
 • Mora
 • Leksand
 • Avesta