Generationsskifte företag

Generationsskifte är en betydande utmaning för många företag, särskilt familjeföretag, när ägande och ledarskap överförs från en generation till nästa. Denna övergång kräver noggrann planering och ofta extern hjälp för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Ett företag som har bra kompetens för att underlätta generationsskiften är Qrev.

Sak ni genomföra ett generationsskifte på företaget

Qrev förstår de unika utmaningarna och komplexiteten i generationsskiften och erbjuder skräddarsydd rådgivning för att möta varje företags individuella behov.

 

QRev erbjuder bland annat rådgivning om de finansiella, skattemässiga och juridiska aspekterna av ett generationsskifte av ett företag.

 

En annan viktig aspekt är att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan den äldre generationen och den yngre. Konflikter och brist på kommunikation kan vara betydande hinder under generationsskiften, och Qrev bidrar till att undvika missförstånd mellan parterna.

 

I sammanfattning erbjuder Qrev rådgivning ur ett helhetsperspektiv för företag och dess ägare som står inför generationsskifte.

 

Tjänster inom Corporate Finance:

 • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
 • Rådgivare i samband med företagsförvärv
 • Företagsvärdering
 • Finansiell Due Diligence
 • Kapitalanskaffning
 • Rådgivare inom generationsskiften av företag

Kontaktuppgifter

Thomas Ericson
Rådgivare
Corporate Finance,
Uppsala

thomas.ericson@qrev.se 0732 – 096 520

Om Qrev

Vår revisionsbyrå bygger på ett åtagande att leverera personliga tjänster där även företagsvärdering ingår och råd som är skräddarsydda för var och en av våra klienters unika omständigheter. Våra erfarna medarbetare använder sina specialiserade kunskaper och sin expertis för att ge våra kunder möjlighet att fatta sunda affärsbeslut och skapa hållbar tillväxt. Vårt team tar sig tid!

Vi har kontor på följande orter:

 • Uppsala
 • Falun
 • Söderhamn
 • Mora
 • Leksand
 • Avesta