Finansiell due diligence av Qrev

Qrev erbjuder tjänster inom due diligence, som kan hjälpa företag att göra en korrekt och noggrann undersökning. Våra erfarna experter kan hjälpa företag med allt från att titta på detaljerade årsredovisningsuppgifter till att lokalisera eventuella lagliga risker. Vår due diligence-undersökning kan hjälpa företag att undvika onödiga eller oklara affärsrisker, och se till att de tar ett korrekt beslut med goda skäl bakom sig. Vi står redo att hjälpa till!

r.

corporate finance

Om finansiell due diligence

Finansiell due diligence är en noggrann undersökning som bedömer ett företags finansiella situation och risker inför ett företagsförvärv. Due diligence innebär att man som företag kartlägger ett annat företags finansiella styrka, pågående och planerade projekt samt risker som kan ha en negativ inverkan på den aktuella affären. Det är viktigt att man som företag tar reda på så mycket information som möjligt innan man går vidare med affären. För att se till att kartläggningen är korrekt och objektiv bör man ta hjälp av externa experter som företagsrådgivare, revisorer och finansiärer.

Syftet med due diligence är att se till att alla risker har tagits hänsyn till, så att företaget inte tar onödiga eller oklara affärsrisker. Processen innebär också att företaget har koll på vilka faktorer som kan ha en direkt inverkan på affären, såsom legala risker eller skatteregler. En due diligence-undersökning är alltid nödvändig inför ett företagsförvärv eller någon annan affärsrelation.

När man utför en due diligence-undersökning bör man titta på detaljerade information om företaget som avser finansiella transaktioner, årsredovisningar, skattefiler och juridiska dokument. Man bör också titta på företagets historia och se vilka investeringar som har gjorts, detaljerade uppgifter om löner till anställda och företagets strategi. Det är viktig att man som företag tar fram en lista med de frågor som man behöver beviljas svar på innan affären blir klar. Detta är ett bra sätt att se till att alla risker tas hänsyn till och att företaget är fullt medvetna om den finansiella situationen innan affären går igenom.

 

Finansiell due diligence är en essentiell process

 

Finansiell due diligence är en essentiell process för alla typer av affärer och kan i slutändan spara företag från stora ekonomiska kostnader. Det är viktigt att man som företag tar hjälp av experter och följer en due diligence-checklista noggrant, så att man är fullständigt medveten om det aktuella affärsläget innan man går vidare.

Tjänster inom Corporate Finance:

  • Rådgivare i samband med bolagsförsäljning
  • Rådgivare i samband med företagsförvärv
  • Företagsvärdering
  • Finansiell Due Diligence
  • Kapitalanskaffning
  • Rådgivare inom generationsskiften av företag

 

Kontaktuppgifter

Thomas Ericson

Ansvarig
Corporate Finance

thomas.ericson@qrev.se
0732 – 096 520

 

Björn Thorén 

Rådgivare

Corporate Finance

bjorn.thoren@qrev.se
010-212 46 02

 

Lisa Hansson 

Rådgivare

Corporate Finance

lisa.hansson@qrev.se
010-212 53 33

Nyheter från Corporate Finance